01/03/2018
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΙΝΗΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Αρτεσιανού 1
Ταχ.Κώδικας: 43132
URL: www.karditsa-city.gr
E–mail: municipality@karditsa–city.gr
Πληροφορίες: Γεώργιος Αγγέλου
Τηλέφωνο: 2441350851

Καρδίτσα 22/2/2018
Αρ.πρωτ.2465

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διακηρύσσει ότι:

Στις 13 του μήνα Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη στο Δημοτικό κατάστημα της ΔΕ Καρδίτσας στον 3o όροφο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, θα διεξαχθεί πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, από τις 10:00 πμ έως 10:30 πμ, για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (μηχανήματα, οχήματα και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για την συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης, η οποία ορίστηκε στα 16,456 €.

Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε εφαρμογή της με αριθ.17/2018, απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μα λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης καθώς και αντίγραφο αυτής, από τα γραφεία του Αμαξοστασίου και πληροφορίες στα τηλ.2441350851 και 2441076000.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα