06/03/2018
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Τμήμα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πληροφορίες: ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνα: 24413 50727
e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr

Καρδίτσα: 06-03-2018
ΑΠ: 3237

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

O Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσίες Αποστολής. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (24.191,80 €) πλέον το ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α: 00-6221.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και η χρηματοδότηση θα είναι από ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καρδίτσας, (Δ/νση: Αρτεσιανού 1, 43100 Καρδίτσα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 3ος όροφος, στις 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 57/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ισχύει έως σήμερα.

Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 26/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών που μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σαν κύρια επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (όπως αυτό αποδεικνύεται από τους καταστατικούς τους σκοπούς και τον επίσημο κύκλο εργασιών τους), κατά τα τελευταία τρία (3) έτη τουλάχιστον, την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας και διαθέτουν προς απόδειξη τούτου, ειδική άδεια από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.), για όλη την ελληνική επικράτεια (ή έχει οριστεί ως φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4053/2012) κσι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. καθώς στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας www.dimoskarditsas.gov.gr όπου θα διατίθενται τα τεύχη διακήρυξης στους ενδιαφερομένους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

Σχετικά έγγραφα