06/06/2023
image_print

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» καλεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών που είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7-3-2023 Κ.Υ.Α.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Μεγ. Αλεξάνδρου34, Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα (για πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410-42363,26345) καθημερινά και ώρες 08:00 – 16:00 μ.μ., είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail: anka@anka.gr , έως την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα με απόφαση ένταξης του νομίμου εκπροσώπου του οικείου Δήμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων διαμερισμάτων της Δ23/οικ.19061-1457/2016 κυα «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336, Β’), με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από: α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος ή Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ δύναται δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την μίσθωση των ακινήτων. β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση ιδιοκτήτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς αποστολής της αίτησης στο Γενικό Πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. ή η ημερομηνία αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο email anka@anka.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της Αίτησης και την τήρηση των όρων της παρούσας.