03/03/2015

“Πράσινο φως” για έργα 1.500.000 € στην Δημοτική Ενότητα Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας

image_print

Εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Την ένταξη στο Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” δύο σημαντικών έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 που αφορούν το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου πέτυχε ο Δήμος Καρδίτσας.

Πρόκειται για τα έργα “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δ. Καρδίτσας” προϋπολογισμού 936.000 €  και “ Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 550.000 €.

Οι μελέτες των δύο έργων είχαν συνταχθεί από τον πρώην Δήμο Καλλιφωνίου, αναθεωρήθηκαν  από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που τις είχε προτείνει για ένταξη στο πρόγραμμα “Αλ. Μπαλτατζής” χωρίς αποτέλεσμα και χρειάστηκε να αναθεωρηθούν εκ νέου από την παρούσα Δημοτική Αρχή που πρότεινε και πέτυχε την ένταξή τους στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Η ένταξη έγινε μετά από αλλεπάλληλες επαφές του Δημάρχου ώστε να υπερκεραστούν τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα ανέκυπταν μέχρι την τελική έγκριση της ένταξης. Η πρόσκληση αφορούσε μόνο πρώην Καποδιστριακούς Δήμους που είχαν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν στα προγράμματα Ο.Π.Α.Α.Χ., και γι’ αυτό τον λόγο δεν υπήρξαν προτάσεις από άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.

Ειδικότερα τα έργα που εντάχθηκαν περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Καλλιφωνίου  Δ.Καρδίτσας

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τη συνολική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στις τοπικές κοινότητες Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Παληουρίου και Καλλιφωνίου στη δημοτική ενότητα Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα προβλέπεται η πλακόστρωση πλατειών και πεζοδρομίων, η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι) καθώς και η τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στην πλατεία της Τ.Κ.Καλλιφωνίου. Επίσης, περιλαμβάνεται η καθαίρεση όλων των παλαιών δομικών στοιχείων σε υπάρχοντες διαμορφωμένους χώρους αλλά και η κατασκευή των απαραίτητων δικτύων απορροής των όμβριων υδάτων.

Με το προτεινόμενο έργο θα παραδοθούν 4.388 τ.μ. νέας πλακοστρωμένης επιφάνειας σε πλατείες των οικισμών, 5.756 τ.μ. πλακοστρωμένων πεζοδρομίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα δίκτυα και ο αστικός εξοπλισμός στις τοπικές κοινότητες Απιδιάς, Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιφωνίου και Παληουρίου της Δ.Ε.Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας.

2. Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλλιφωνίου Δήμου Καρδίτσας

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιφωνίου και Παληουρίου. Λόγω των μεγάλων προβλημάτων βατότητας του τοπικού δικτύου αγροτικής οδοποιίας, το προτεινόμενο έργο απαντά με επιτυχία στις απαιτήσεις ασφαλούς και εύκολης πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της παραπάνω περιοχής. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής, κατασκευής επιχωμάτων, βάσεων, οχετών και αποχετευτικών όπου απαιτείται και η κατασκευή ασφαλτοτάπητα πάχους 0,05 m και πλάτους 4,50 έως 5,50 μ.

Με το προτεινόμενο έργο θα παραδοθούν 4.800 μέτρα αγροτικής οδοποιίας πλήρους  κατασκευής στις τοπικές κοινότητες Δαφνοσπηλιάς, Ζαϊμίου, Καλλιφωνίου και Παληουρίου της Δ.Ε.Καλλιφωνίου του Δήμου Καρδίτσας.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των δύο έργων ορίζεται από την 15-2-2015 έως την 31/12/2015

Δήλωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φωτ. Αλεξάκος τόνισε σχετικά:

Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ένταξη των δύο σημαντικών έργων, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν τις υποδομές όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καρδίτσας είναι από τους ελάχιστους πανελλαδικά με δύο ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα, ενώ θα επιδιωχθεί και η ένταξη του τρίτου έργου “Εκσυγχρονισμός – βελτίωση αρδευτικών αντλιοστασίων στην Δ.Ε. Καλλιφωνίου, προϋπολογισμού 154.365 €, το οποίο επίσης είχαμε προτείνει για ένταξη.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη μελέτη, να ετοιμάσουμε νέες και να επιδιώξουμε μέσω του νέου ΕΣΠΑ, αλλά και κάθε άλλης χρηματοδοτικής πηγής να αναβαθμίσουμε συνολικά τις υποδομές σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.