19/08/2022
image_print

Στην Καρδίτσα σήμερα 19/8/2022 και ώρα 11.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η τριμμελής επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ αριθμ. 544/2022 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας για την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καρδίτσας σύμφωνα με την ΣΟΧ 2/2022.

Κατόπιν εξέτασης όλων των υποβληθεισών αιτήσεων σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκ. 15983/28.07.2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022 η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω έγγραφα σχετικά με την διαδικασία μοριοδότησης όλων των κριτηρίων ειδικότερα τον υπολογισμό της εμπειρίας και τον υπολογισμό των αιθουσών και σύμφωνα με το υπ αριθμ. 3327/28-06-2022 ΦΕΚ τεύχος Β΄ και το υπ αριθμ. 45300/07.07.2022 έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών δημιουργήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων

Σχετικά έγγραφα