Πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση για την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

10/11/2023
image_print

Μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και τοπικών φορέων

Πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση για την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχείου Καρδίτσας μετά από σχετική πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκε η 1η διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για τη δημιουργία της εταιρικής σχέσης και τη συμμετοχική εκπόνηση της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Καρδίτσας, η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο της αριθ. 381/10-07-2023 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 2021-2027.

Τη διαβούλευση συντόνισε η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. που έχει αναλάβει την τεχνική στήριξη της διαδικασίας, παρουσία υπηρεσιακών στελεχών των Δ/νσεων Προγραμματισμού, Τεχνικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Πρόνοιας και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΑ κ. Σακελλαρίου παρουσίασε την περιοχή παρέμβασης, τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή, τις κατηγορίες παρεμβάσεων / έργων και τις προτεραιότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν με τελικό στόχο το εκπονούμενο σχέδιο δράσης να περιλαμβάνει συμπληρωματικές & συνεκτικές δράσεις που θα συμβάλλουν στην μακροχρόνια βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών και δημογραφικών συνθηκών της περιοχής παρέμβασης.

Επισημάνθηκε ότι οι προτεινόμενες πράξεις/έργα οφείλουν να έχουν πλήρη ωριμότητα – ετοιμότητα ένταξης και έναρξης υλοποίησης καθώς και να εξυπηρετούν τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές, Εθνικές και Περιφερειακές Στρατηγικές.

Στο γόνιμο διάλογο που ακολούθησε οι συμμετέχοντες φορείς διατύπωσαν τις πρώτες ιδέες – απόψεις τους, δεσμευόμενοι να επανέλθουν με πιο τεκμηριωμένες προτάσεις έργων.

Συμμετείχαν η Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, τα τμήματα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, η Ενεργειακή Κοινότητας (ΕΣΕΚ), το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, ο Σύλλογος Τριτέκνων, το Μουσείο Πόλης και το Δίκτυο Μουσείων Ν. Καρδίτσας.