Πληροφορίες και μέτρα για την προστασία του Αγωγού Φυσικού Αερίου

02/06/2014
image_print

ΑΜΠΕΛΙΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 19/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 072421


Θέμα : Πληροφορίες και μέτρα για την προστασία του Α.Φ.Α.

Κύριε Δήμαρχε,
Όπως σας είναι γνωστό, από την επικράτεια του Δήμου σας, διέρχεται αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης και έχουν αναπτυχθεί και δίκτυα Διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης στον αστικό ιστό κάποιων πόλεων ή και βιομηχανικών περιοχών. Επαναδιατυπώνουμε και προς εσάς ως υπόμνηση τα παρακάτω  

Για το Δίκτυο Μεταφοράς

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έχει την ιδιοκτησία και την ευθύνη ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Μέρος του αποτελεί το υπόγειο Δίκτυο Μεταφοράς που λειτουργεί πάντα με υψηλή πίεση.
Στη γεωγραφική περιοχή της Θεσσαλίας το δίκτυο μεταφοράς, που ελέγχει συντηρεί και λειτουργεί το Τμήμα Λειτουργίας & Συντήρησης Αμπελιάς, συνιστούν τμήμα του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου [Κ.Α.Φ.Α] που εκτείνεται από τη περιοχή Πλαταμώνα έως τη περιοχή Μαυρονερίου Θηβών και οι κλάδοι προς Βόλο και Δυτική Θεσσαλία [ Καρδίτσα & Τρίκαλα].
– Αποτελείται από χαλύβδινους σωλήνες διαμέτρων από 10 [ κλάδοι] έως 30 [Κ.Α.Φ.Α] ίντσες, εγκατεστημένους σε ελάχιστο βάθος 1 μέτρου και διέρχεται από τη περιοχή των δραστηριοτήτων σας
Κατά μήκος του αγωγού Φυσικού Αερίου και των παρελκόμενων του υπάρχουν τρεις Ζώνες Δουλείας , νομικά κατοχυρωμένες , [Νόμος 2289/1995], με δικαιώματα και απαγορεύσεις , όπως αναφέρονται παρακάτω.
Η πρώτη ως Ζώνη Ασφαλείας εκτείνεται 20 μέτρα εκατέρωθεν του αγωγού.
Η δεύτερη εκτείνεται 4μ εκατέρωθεν του αγωγού .
Η τρίτη εκτείνεται 0,5 μ εκατέρωθεν του καλωδίου καθοδικής προστασίας και 1μ εκατέρωθεν των κλινών ανόδων.
Εντός της Ζώνης Ασφαλείας των 20 μ εκατέρωθεν του αγωγού απαγορεύεται:

Εντός της Ζωνών Δουλείας των 4μ εκατέρωθεν του αγωγού και 0 ,5μ εκατέρωθεν του καλωδίου καθοδικής προστασίας απαγορεύεται:

Το δίκτυο μεταφοράς σημαίνεται με στύλους σήμανσης ενδεικτικώς.
Η θέση του Α Φ Α δεν προσδιορίζεται επακριβώς από τους στύλους σήμανσης.
Η θέση του αγωγού, προσδιορίζεται με ακρίβεια, από την ανάγνωση των σχεδίων AS BUILTS τα οποία σας έχουν κοινοποιηθεί, όπου αποτυπώνεται η θέση του αλλά και με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων Χ, Υ, Ζ του συστήματος της ΕΓΣΑ '87, καθώς και με εξοπλισμό που διαθέτει και χειρίζεται το προσωπικό του ΔΕΣΦΑ.
– Οι ιδιοκτήτες η νομείς και κάτοχοι από οποιαδήποτε έννομη πράξη αγροτικών ή αστικών ακινήτων γης (χωράφια , οικόπεδα κ.λ.π), γνωρίζουν τη διέλευση του αγωγού από το κτήμα τους και οφείλουν να το γνωστοποιούν στο νέο ιδιοκτήτη ή σε νέο χρήστη σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητάς του ή ενοικίασης αυτού.
Σας υπενθυμίζουμε ακόμη, ότι ο αγωγός επιτηρείται σε όλο το μήκος του, από επίγειο άγημα περιπολίας καθημερινώς και από εναέριο, με χρήση ελικοπτέρου, κατ' ελάχιστον, άπαξ του μήνα , για τον εντοπισμό κάθε μεταβολής στη Ζώνη του Αγωγού και σε απόσταση έως και 200 μ από αυτόν.
Προς αποφυγή εμπλοκών από απαγορευμένες δραστηριότητες εντός των Ζωνών Ασφαλείας και Δουλείας του Α Φ Α και για τη προάσπιση της ασφάλειάς του, παρακαλούμε όπως συνεχίσετε να λαμβάνετε με τη δέουσα αυστηρότητα υπόψη σας, την ύπαρξη του Α Φ Α και των περιορισμών που ο Νόμος ορίζει σε ότι αφορά αδειοδοτήσεις οικοδομικών δραστηριοτήτων η άλλων συναφών έργων όπως αυτά προκύπτουν από τον συγκεκριμένο Νόμο και για κάθε σχετική περίπτωση με τη Ζώνη Ασφαλείας του αγωγού Φ Α και τον ίδιο.
Για οριακές θέσεις γειτνίασης των χώρων δραστηριοτήτων της αρμοδιότητάς σας , με τη Ζώνη του Α Φ Α , αλλά και για δραστηριότητες εκτός της ζώνης των 4μ εκατέρωθεν του αγωγού και εντός αυτής των 20μ ,είμαστε στη διάθεση σας για την υπόδειξη της ακριβούς θέσης του αγωγού , ή την κοινοποίηση των σχετικών σχεδίων και συντεταγμένων , για τον ακριβή προσδιορισμό τς»υ Α.Φ.Α.

Για τα Δίκτυα Διανομής Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης.

Σχετικά με τα δίκτυα Διανομής Μέσης (χαλύβδινα) και Χαμηλής Πίεσης (πολυαιθυλενίου) σας γνωρίζουμε ότι για τη περιοχή Θεσσαλίας ολόκληρης η διαχείριση ανήκει στην Εταιρία Παροχής Αερίου -ΕΠΑ- Θεσσαλίας.
Για τις υπόλοιπες περιοχές εκτός Θεσσαλίας η τις περιοχές των πρώην Νομών Πιερίας και Φθιώτιδας όπου αναπτύσσονται δίκτυα Διανομής Μέσης και Χαμηλής Πίεσης σε αστικούς ιστούς πόλεων και βιομηχανικές περιοχές, αυτά είναι ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ Α.Ε και η διαχείριση των ανήκει σήμερα, κατόπιν σχετικής ανάθεσης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση για την ασφάλεια των πολιτών, των δικτύων , των εγκαταστάσεων αυτών, αλλά και των δομικών κατασκευών που γειτονεύουν με αυτά τηρείστε τις οδηγίες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο.
Θα εκτιμήσουμε πολύ τη διάχυση αυτών των πληροφοριών, των επισημάνσεων και την διανομή του επισυναπτόμενου φυλλαδίου, που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων στις υπηρεσίες σας και τη κοινοποίηση του, στους θεσμικούς συνεργάτες σας (κατά τόπους αντιδημάρχους, τοπικά συμβούλια κ.λ.π).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Λειτουργίας & Συντήρησης κ. Βασιλό Δημήτριο στα τηλέφωνα 2491026586 έως 92 κιν. 694 4224751 ή στα τηλέφωνα 24910-26586 έως 92. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΔΕΣΦΑ Α.Ε. είναι τα 210-5551666, 800 11 22222, 210-5506222, τα οποία λειτουργούν όλο το 24ωρο.
Ευχαριστούμε πολύ, ευελπιστούμε στην άψογη συνεργασία σας και είμαστε πάντα στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφόρηση.

Δημήτριος Π. Βασιλός
Προϊστάμενος Τμήματος
Λ&Σ Αμπελιάς