21/09/2017

Πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με διακριτικό τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity»

image_print

Συνεργασία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λάρισας

Πρώτη χρονικά δράση, είναι η συνεργασία του ΚΓΚ με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού σχεδίου Daphne III με διακριτικό τίτλο «WEGO! Women Economic – independence and Growth Opportunity» – JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7365.

Η βία μεταξύ συντρόφων είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο πρόβλημα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA) 1 στις 4 γυναίκες έχει κακοποιηθεί σωματικά ή ψυχολογικά από το σύντροφό της. Οι γυναίκες που βιώνουν την κακοποίηση μέσα στις σχέσεις τους συχνά εγκλωβίζονται σε αυτές, ειδικά εάν δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητες αδυνατώντας να παρέχουν τα απαραίτητα στις ίδιες και τα παιδιά τους.

Το διετές έργο WEGO! (2016-2018) έχει ως στόχο να ενισχύσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κέντρα Στήριξης Γυναικών, τα Καταφύγια και οι Ξενώνες στις γυναίκες θύματα συντροφικής βίας. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενδυνάμωσης, μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, με τελικό στόχο την οικονομική τους ανεξαρτησία. Η μεθοδολογία του σχεδίου βασίζεται σε δυο βασικές συνιστώσες: την ανταλλαγή εμπειριών και την αναγνώριση καλών πρακτικών.

Σ ’ αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις εργασίας με σκοπό τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ του ΚΓΚ και του Δήμου Λάρισας:

1. Στις 29-8-2017 μεταξύ του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτρη Δεληγιάννη, της Διευθύντριας του ΚΓΚ, και Project Manager του σχεδίου για το ΚΓΚ, κ. Αικατερίνης Βελεσιώτου και της Διευθύντριας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων κ. Σταυρούλας Μπαξεβάνου, κατά την οποία καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες συνεργασίας

2. στις 30-8-2017 μεταξύ στελεχών του ΚΓΚ και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων. Στην συνάντηση συμμετείχαν από το ΚΓΚ η κ. Ιωαννίδου Χαϊδούλα, Ψυχολόγος και η κ. Κωνσταντινιά Καραγεώργου Σύμβουλος Απασχόλησης, και από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λάρισας, η κ. Λέντζα Βασιλική Ψυχολόγος, η κ. Νημά Βασιλική, Ψυχολόγος και η κ. Στάμου Εύα, Κοινωνική Λειτουργός, όπου και ορίστηκαν οι επιμέρους άξονες συνεργασίας.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λαρισαίων συμμετέχει στις δράσεις:

1. δράση WS1: έρευνα και συγκριτική ανάλυση δεδομένων συγκριτική έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα οικονομικά/κοινωνικά χαρακτηριστικά των γυναικών θυμάτων βίας και τους τύπους των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχουν τα κέντρα στήριξης για την ενδυνάμωση τους

2. δράση WS3: υλοποίηση των προγραμμάτων ενδυνάμωσης των γυναικών (εκπαίδευση στελεχών και εφαρμογή οδηγού εργαλείων ενδυνάμωσης)

Ενέργειες εκπαίδευσης για την υποστήριξη των γυναικών προς την ενδυνάμωση για την οικονομική ανεξαρτησία σε δύο άξονές:

α. εκπαίδευση πάνω στη χρήση του οδηγού με εργαλεία/υπηρεσίες σε στελέχη/εργαζόμενους των Συμβουλευτικών Κέντρων, Ξενώνων Φιλοξενίας ή άλλων φορέων που υποστηρίζουν γυναίκες θύματα βίας

β. εφαρμογή των νέων αυτών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα βίας που επιθυμούν να ενδυναμωθούν, να ανεξαρτητοποιηθούν οικονομικά και να βοηθηθούν με τον τρόπο αυτό στην εξεύρεση διόδων εξόδου από καταστάσεις βίας.

Στην υλοποίηση του σχεδίου συμμετέχουν 15 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από 7 Ευρωπαϊκές χώρες -Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Βουλγαρία- με επικεφαλής εταίρο την ActionAid Italia Onlus.