ΖΗΣΗ – ΛΙΑΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

image_print
6977625974gzisi59@gmail.com ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης