ΖΑΡΑΚΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24413 54844zarakotas@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ