ΒΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24413 54715vouzas@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ