ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΚΑΙΚΙΛΙΑ

24413 54824velesiotou@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η