ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24413 54876vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η