ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24413 5230624413 52316v.varlagas@dimoskarditsas.gov.gr ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥ