ΤΕΤΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

24413 54854tetagioti@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ