ΣΒΑΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

image_print
24413 50732svarnasj@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού & Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου

Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου, όπως παρακάτω:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης