ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

24413 50799skoura@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ