ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

24413 52313m.skondra@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η