ΣΦΕΪΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

24413 54878sfeikou@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ