ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

24413 50807partheni@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ