ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

24413 50764fofo@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η