ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

24413 50723xrysa.papadaki@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ