ΜΠΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

image_print
6970488283boutas1970@gmail.com ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρχεία περιουσιακής κατάστασης