ΜΕΣΔΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

24413 50760k.mesdaniti@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ