ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

24413 50837t.karras@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ