ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24413 50727g.karamagiolas@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ