ΦΟΥΡΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

24413 50750fourlani@dimoskarditsas.gov.gr, tamio@dimoskarditsas.gov.gr Προϊστάμενος/η