ΦΑΤΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

24413 54850raniafatola@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ