ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

24413 50739m.doulgeraki@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ