ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

24413 54875stavros.dimitriou@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ