ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

24413 54880christoulas@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ