ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

24413 54809x.anastasiou@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ