ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

24413 50799s.agrogiannis@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ