ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24413 50771adamos@dimoskarditsas.gov.gr ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ