Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στον Δήμο Καρδίτσας

image_print

H ανακύλωση είναι ένας τρόπος επαναχρησιμοποίησης των σκουπιδιών μας, τα οποία, αφού υποστούν την ανάλογη επεξεργασία, μπορούν να αξιοποιηθούν ως νέα πρώτη ύλη αντί να καταλήξουν στους σκουπιδότοπους.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς

Ανακυκλώστε !!!

Η νέα νομοθεσία επιβάλλει την ανακύκλωση όλων των απορριμάτων, όχι μόνο των συσκευασιών, αλλά και των ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών, των οχημάτων, των ορυκτελαίων, των μπαταριών και των οικοδομικών αποβλήτων.

Όλοι μαζί το μπορούμε!

Για να λειτουργήσει το σύστημα ανακύκλωσης στην Καρδίτσα θα πρέπει να λειτουργήσουμε όλοι μαζί. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι πολίτες το έχουν καταφέρει εδώ και χρόνια! Κι εμείς μπορούμε!

Η ανακύκλωση έχει εδώ και χρόνια μπει στη ζωή μας. Γνωρίζουμε όμως πώς πρέπει να ανακυκλώνουμε;

Πως ανακυκλώνουμε;