Παρέμβαση του Δήμου Καρδίτσας για τα νερά της λίμνης Πλαστήρα

11/08/2014
image_print

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας να προχωρήσει – για άλλη μία φορά κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αρδευτικής περιόδου – σε τροποποίηση του προγράμματος άρδευσης από τη λίμνη Πλαστήρα (υπερεκταμίευση 1.900.000 – 2.000.000κ.μ. ημερησίως και μάλιστα μετά από βροχόπτωση) αγνοώντας τις ομόφωνες αποφάσεις του άτυπου συντονιστικού οργάνου των φορέων της Π.Ε. Καρδίτσας, συνιστά μια αυθαίρετη, καταφανώς λανθασμένη και πολιτικά απαράδεκτη ενέργεια.

Ενέργεια, που με την προφανή βοήθεια πρόθυμων διαμεσολαβητών καθίσταται ακραία ασύδοτη, όταν στο μέσον του καλοκαιριού, η υπερβολή της εκταμίευσης των υδάτων της λίμνης δημιουργεί ακόμα και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές εκατοντάδες στρέμματα, όπως συνέβη τις προηγούμενες ημέρες στην Δ.Κ. Καρδιτσομαγούλας, σε εκτάσεις πέριξ του ποταμού Μέγα!

Ο χειρισμός αυτός είναι εγκληματικός, διότι οδήγησε στη δημιουργία πλασματικού ελλείμματος υδάτινου δυναμικού πριν το τέλος της αρδευτικής περιόδου.Η τήρηση του προγράμματος, όπως είχε διαμορφωθεί και εγκριθεί από την έναρξη της φετινής αρδευτικής περιόδου, είναι βέβαιο οτι θα εξασφάλιζε την ομαλή εξυπηρέτηση  όλων των περιοχών που παραδοσιακά αρδεύονται από την λίμνη Ν. Πλαστήρα, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της φετινής αρδευτικής περιόδου (31/8), ενώ ταυτόχρονα θα διασφάλιζε την ποιότητα του πόσιμου νερού 100.000 συμπολιτών μας και το οικολογικό όριο της λίμνης.

Πλέον τα πράγματα καθίστανται πάρα πολύ δύσκολα για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου, δεδομένων των επερχόμενων υψηλών θερμοκρασιών και των όψιμων καλλιεργειών της περιοχής μας.

Για το Δήμο Καρδίτσας η απόφαση αυτή δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα και μπορεί να αποβεί καταστροφική για τις καλλιέργειες, διότι η πλειονότητα των εκτάσεων αρδεύεται από το  επιφανειακό δίκτυο είτε του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, είτε του Δήμου και δεν υπάρχει η δυνατότητα συγκράτησης και αποθήκευσης του νερού (λιμνοδεξαμενές ή φράγματα), που υπάρχει στους άλλους δήμους.

Την αποκλειστική ευθύνη για την  έλλειψη νερού άρδευσης που είναι πλέον πολύ πιθανό να προκύψει το επόμενο διάστημα έως και την επίσημη λήξη της αρδευτικής περιόδου και τις όποιες δυσάρεστες συνέπειες για τις καλλιέργειες θα φέρουν όσοι έδωσαν τις σχετικές εντολές.

Προκειμένου δε να μην έχει κανείς στο μέλλον την δυνατότητα να καταστρατηγεί αυθαίρετα τις ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, προτείνουμε την άμεση θέσπιση με νομοθετική ρύθμιση του οικολογικού ορίου της λίμνης Πλαστήρα, καθώς και ανωτάτου ορίου εκταμίευσης 1.500.000 κ.μ. ημερησίως σε περιόδους αιχμής.

Για το Δήμο Καρδίτσας

Αθανάσιος Μαρκινός

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος

σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης