Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας

30/03/2022
image_print

Β. Τσιάκος:« Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει μια πιο πράσινη πόλη, κλιματικά ουδέτερη»

Ο Δήμος Καρδίτσας έχοντας θέσει ως στόχο να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Αντικείμενο ενός τέτοιου σχεδίου είναι η χωροθέτηση σταθμών φόρτισης και η οργάνωση αντίστοιχων υποδομών ηλεκτροκίνησης, με στόχο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικά οχήματα και τη μέριμνα για τις απαιτήσεις των ήδη υφισταμένων.

Ο Δήμος Καρδίτσας με την υποστήριξη της αναδόχου εταιρείας, προχώρησε στον εντοπισμό των υφιστάμενων χαρακτηριστικών κυκλοφορίας, στάθμευσης, πολεοδομικής και χωροταξικής οργάνωσης της πόλης της Καρδίτσας και των οικισμών του Δήμου, μέσω κατάλληλων αναλύσεων και χαρτογράφησης, όπως επίσης και σε αξιολόγηση της διαθέσιμης χωρητικότητας του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία εναρμονίστηκε με το μελλοντικό πρόγραμμα αναπλάσεων και παρεμβάσεων του Δήμου Καρδίτσας στο κοινόχρηστο χώρο, τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς και τις μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας.

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

«Η Δημοτική Αρχή σταθερά από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της προωθεί συστηματικά ένα μπουκέτο δράσεων, ενεργειών και σχεδίων που αφορούν σε έναν Δήμο κ λιματικά ουδέτερο. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είναι γνωστό, έχουμε υποβάλει σχετική πρόταση ένταξης στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρώπης. Παράλληλα με τη δράση που σήμερα ανακοινώνουμε, προωθούμε την ηλεκτροκίνηση, δημιουργώντας ένα δίκτυο ηλεκτρικών φορτιστών, σε όλο το Δήμο. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε την Καρδίτσα του αύριο, μια πόλη που αξίζει να ζεις».

Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου ο Δήμος κατέληξε στην ορθολογική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών του Δήμου, την χωροταξική οργάνωση, την μελλοντική της εξέλιξη καθώς και τους περιορισμούς του δικτύου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι διερευνάται η εγκατάσταση φορτιστών όχι μόνο για Ι.Χ., αλλά και για οχήματα τροφοδοσίας, ταξί και οχημάτων μικρο-κινητικότητας, τα οποία συνολικά συνθέτουν το σύστημα αστικής κινητικότητας της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, το Σχέδιο Φόρτισης ηλεκτρικών Οχημάτων θα αποτελέσει μία συνιστώσα της ευρύτερης πολιτικής του Δήμου Καρδίτσας για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Ως αποτέλεσμα των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν και των συμμετοχικών διαδικασιών, προέκυψε ένα σύνολο 36 σημείων, στα οποία πρόκειται να εγκατασταθούν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που ισοδυναμούν με 77 θέσεις φόρτισης. Οι φορτιστές θα εγκατασταθούν στην πόλη της Καρδίτσας, στην Καρδιτσομαγούλα, Αρτεσιανό, Μητρόπολη, Καλλίθηρο, Καστανιά, Καλλιφώνι, Μακρυχώρι, Πρόδρομο και Σταυρό. Πιο αναλυτικά οι εν λόγω 77 θέσεις φόρτισης αφορούν σε:

Η εγκατάσταση, των σταθμών φόρτισης, σύμφωνα και με τον προγραμματισμό σε εθνικό επίπεδο, αναμένεται να υλοποιηθεί εντός της επόμενης τριετίας.