Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υπόχρεοι να καθαρίζουν από χόρτα και κλαδιά τις ιδιοκτησίες τους

24/05/2023
image_print

Επισημάνσεις της Δ/νσης καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων υπόχρεοι να καθαρίζουν από χόρτα και κλαδιά τις ιδιοκτησίες τους

Μέχρι 31 Μαΐου θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές παρεμβάσεις

Με τη έλευση της Άνοιξης και την άνοδο των θερμοκρασιών όπως είναι φυσικό, παρατηρήθηκε «έκρηξη» της βλάστησης. Το πρόβλημα επέτειναν οι συνεχείς βροχοπτώσεις του Μαΐου. Η υπηρεσία Πρασίνου και η υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας, επιχειρούν τόσο στον κεντρικό τομέα της πόλης όσο και περιφερειακά, με στόχο να διατηρήσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Ωστόσο όπως επισημαίνει η Διεύθυνση Καθαριότητας, η προσπάθεια για να έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρξει και ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού είτε της πόλης είτε των χωριών και να φροντίσουν για το καθάρισμα τους. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31 Μαΐου. Εξάλλου επισημαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων οφείλουν να καθαρίζουν και το χώρο του πεζοδρομίου που βρίσκεται στα όρια της ιδιοκτησίας τους καθώς αποτελεί αποκλειστικά δική τους υποχρέωση.

Με βάση τα παραπάνω παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν εγκαίρως στον καθαρισμό των οικοπέδων τους και τον περιορισμό της βλάστησης, που εγκυμονεί κινδύνους.