Οδηγούς κίνησης παιδιών σε πεζοδρόμια σχολείων τοποθέτησε ο Δήμος Καρδίτσας

16/10/2018
image_print

Η παρέμβαση έχει πιλοτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ασφαλέστερη

πρόσβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες

Η ασφαλής μετακίνηση των πεζών αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τη βιωσιμότητα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Τα σχολικά συγκροτήματα, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθώς σχετίζονται με αυτά πολλές κοινωνικές ομάδες, γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά – μαθητές, με τους τελευταίους να συνιστούν μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας των σχολικών συγκροτημάτων και της σημασίας της εξασφάλισης της κίνησης των παιδιών-μαθητών, τα οποία επιπλέον χαρακτηρίζονται από μία ιδιάζουσα κυκλοφοριακή συμπεριφορά, ο Δήμος Καρδίτσας δίνει έμφαση σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην ασφαλέστερη μετακίνηση των παιδιών – μαθητών από και προς το σχολικό χώρο.

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Καρδίτσας με αφορμή την συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και σε συνεννόηση με την Εθνική Συντονίστρια της E.E.K. κ. Καλλιόπη Παπαδάκη, προχώρησε στην τοποθέτηση αυτοκόλλητων οδηγών κίνησης παιδιών στα πεζοδρόμια που βρίσκονται έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο, το 6ο Δημοτικό Σχολείο και το 7ο Νηπιαγωγείο της πόλης.

Τα πρωτότυπα αυτοκόλλητα έχουν τη μορφή σώματος κάμπιας κατά την πορεία και κεφαλή κάμπιας στο σημείο κατάληξης της λωρίδας σήμανσης στις διαβάσεις, μορφή που επισημαίνει την προσοχή των παιδιών στην κίνησή τους.

Οι παρεμβάσεις έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει σχετική υπουργική απόφαση (Αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050, ΦΕΚ 2302/B’/16.9.2013) για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και έχουν πιλοτικό χαρακτήρα.