Οδηγός παρεχομένων υπηρεσιών

07/03/2014
image_print

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ;
Στην μεταβατική αυτή περίοδο, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται:

ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ;

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑΤΡΟ;
Ελεγκτές γιατροί υπάρχουν :

Οι Ελεγκτές Ιατροί θα βρίσκονται στις παραπάνω ΠΕ.ΔΙ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έργο των ελεγκτών είναι η έγκριση ή μη παροχών (οπτικά, φυσικοθεραπείες, ειδική αγωγή, κλπ) όπως αυτές ορίζονται  από τον ΕΚΠΥ. Παρακαλούνται τα τμήματα παροχών τόσο των ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ όσο και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επιδείξουν ανεκτικότητα στο ζήτημα της έγκαιρής θεώρησης για το μεταβατικό στάδιο.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ (AYE) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ (BYE) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ;
Έχουν συγκροτηθεί Πρωτοβάθμιες (ΑΥΕ) και Δευτεροβάθμιες (BΥΕ) Υγειονομικές Επιτροπές στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ) της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον συνημμένο πίνακα.
Οι επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά και θα εξετάζουν αιτήματα ασφαλισμένων για τη χορήγηση πάσης φύσης αναρρωτικών αδειών, όπως προβλέπεται από τους επιμέρους κανονισμούς των ασφαλιστικών ταμείων, τα εκκρεμούντα αιτήματα των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα καθώς και τα νέα αιτήματα ασφαλισμένων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιτροπών. Αντικείμενο των ΒΥΕ θα είναι η εξέταση των ενστάσεων των ασφαλισμένων και των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ κατά των αποφάσεων των ΑΥΕ.
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.
Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν καθημερινά, εξετάζοντας κατά προτεραιότητα τις εκκρεμότητες που παρέλαβαν από τις  Μονάδες Υγείας.
Οι πενήντα επτά (57) Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ εκτός από τα εκκρεμή αιτήματα των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ που ήδη έχουν παραλάβει, θα παραλαμβάνουν και νέα αιτήματα ασφαλισμένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ. γνωμάτευση θεράποντα ιατρού για χορήγηση αναρρωτικής άδειας), που αφορούν τα προαναφερόμενα θέματα.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ στις οποίες δεν θα λειτουργήσουν Υγειονομικές Επιτροπές, θα διαβιβάζουν τα αιτήματα σταδιακά, με βάση την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης, στις επιτροπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα. Εξυπακούεται ότι αιτήματα ασφαλισμένων που θα διαβιβαστούν από την περιφέρεια θα εξεταστούν χωρίς την παρουσία των ίδιων των ασφαλισμένων.
Τα θέματα που θα εξετάζουν οι Υγειονομικές Επιτροπές  αφορούν πάσης φύσεως αναρρωτικές άδειες, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμούντα αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κτλ.
Σημειώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση για θέματα λειτουργίας των Επιτροπών, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  d7.t4@eopyy.gov.gr ή  d3@eopyy.gov.gr

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) Επιτροπές, οι οποίες εδρεύουν επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, στο Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ), οι οποίες θα συνεδριάζουν καθημερινά. Τα μέλη των Επιτροπών γνωματεύουν επί αιτημάτων ασφαλισμένων για έγκριση προσπαθειών ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας καθώς και χορήγησης γοναδοτροπινών σε άνδρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110684.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΥΣ) ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ;

Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) , εδρεύει στην Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ),  συνεδριάζει καθημερινά και γνωματεύει επί των κάτωθι:

Για πληροφορίες το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210 8110690.

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ;
Έχουν συσταθεί δύο (2) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, οι οποίες γνωματεύουν για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων, αποτελούμενες από γιατρούς του Οργανισμού, ειδικότητας σχετικής με την νόσο για την οποία συνταγογραφείται το σκεύασμα, καθώς και  φαρμακοποιούς.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ

Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι (κτίριο πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Αττικής, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Χανίων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Άρτας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου, Χίου, Λέσβου, Σάμου, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή εδρεύει επί της οδού Αριστοτέλους 17-19, Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη της Επιτροπής γνωματεύουν επί αιτημάτων έγκρισης ασφαλισμένων των Νομών: Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φλώρινας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας.

ΠΟΙΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ;

Όλοι οι γιατροί (γιατροί νοσοκομείων, κέντρων υγείας, ιδιωτικών κλινικών και ιδιώτες ιατροί συμβεβλημένοι ή μη με τον ΕΟΠΥΥ) δύνανται να γράφουν αναρρωτικές άδειες.
Για όλες τις χορηγούμενες άδειες, ανεξαρτήτως ημερών, απαιτείται παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Κατ εξαίρεση, άδειες που έχουν χορηγηθεί μετά από νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο και μέχρι 15 ημέρες, στο εξιτήριο απαιτείται μόνον σφραγίδα ελεγκτή γιατρού και όχι παραπομπή σε Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα εξεταστούν από τις επιτροπές του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΠΕΔΥ. Οι αποφάσεις των επιτροπών που αφορούν τα εν λόγω αιτήματα θα διαβιβαστούν στα ΝΠΔΔ με ευθύνη των Διευθυντών των Περιφερειακών Διευθύνσεων από όπου εξετάστηκαν.

ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ;

Σε ότι αφορά στις εγκύους ασφαλισμένες, για την έγκριση αναρρωτικών αδειών θα ακολουθηθεί η διαδικασία που διέπει όλες τις υπόλοιπες αναρρωτικές, δηλαδή θα εξετάζονται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ;

Οι έγκυες μπορούν να λαμβάνουν Βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από μαιευτήρες – γυναικολόγους των Κρατικών Νοσοκομείων, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και οι μη συμβεβλημένους (ιδιώτες) ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ. Σημειώνεται ότι για την αποζημίωση του εν λόγω επιδόματος αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γενικότερα το κάθε ασφαλιστικό ταμείο χωριστά.

ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

Για το διάστημα της διαθεσιμότητας, οι υπηρεσίες αυτών των μονάδων παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιατρούς ειδικοτήτων.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΩ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ κτλ)

Γνωμάτευση για ειδικές θεραπείες χορηγείται από:

ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ;

Εμβολιασμοί διενεργούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παιδιάτρους, Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας που διαθέτουν τα αντίστοιχα τμήματα.
Εάν ο εμβολιασμός διενεργηθεί σε μη συμβεβλημένους ιατρούς , η δαπάνη δεν αποζημιώνεται.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ;

Τα οδοντιατρεία των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ θα επαναλειτουργήσουν μετά την λήξη της διαθεσιμότητας – κινητικότητας του προσωπικού τους με την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ). Το οδοντιατρικό και οδοντοτεχνικό προσωπικό των μονάδων υγείας που θα ενταχθεί στις Υγειονομικές Περιφέρειες θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στους ασφαλισμένους.  Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εξωτερικοί συμβεβλημένοι οδοντίατροι με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τα συλλογικά όργανα των οδοντιάτρων για υπογραφή συμβάσεων και με ιδιώτες οδοντιάτρους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ;

Οι μονάδες θα ανοίξουν στις 19/3/2014.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ;

Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι ασφαλισμένοι ευρωπαϊκών φορέων θα εξυπηρετούνται από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης με τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Αιτήματα για συνεχιζόμενη θεραπεία ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΕ, αλλά χορηγούνται από τον θεράποντα γιατρό και θεωρούνται από τον Ελεγκτή Γιατρό του ΕΟΠΥΥ για το μεταβατικό στάδιο ή όπως αλλιώς οριστεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Αφορούν σε παθήσεις που προϋπάρχουν της ημερομηνίας λήξεως της ασφαλιστικής ικανότητας και χρήζουν θεραπευτικής αγωγής. Χορηγούνται για διάστημα 6 μηνών και συστήνεται να εξεταστούν από ΚΕΠΑ για την λήψη ποσοστού αναπηρίας κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται χρόνια νοσήματα για τα οποία χορηγείται συνεχιζόμενη θεραπεία όπως καρδιοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, μεταβολικά νοσήματα, ψυχώσεις, υπέρταση κλπ και όχι οξεία νοσήματα όπως κολικός, οξεία οσφυαλγία κλπ.

ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΚΝΑ-ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω ανικανότητας σε τέκνα, προστατευόμενα μέλη άμεσα ασφαλισμένων, θα γίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές που λειτουργούν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, για το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την λειτουργία του νέου Φορέα.

ΤΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ;

Σε ότι αφορά τη δήλωση ατυχήματος το ειδικό έντυπο οπωσδήποτε θα συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό κρατικού νοσοκομείου ή συμβεβλημένης κλινικής ή ιδιώτες (συμβεβλημένους ή μη) και μετά θα εγκρίνεται από τον ελεγκτή για το μεταβατικό στάδιο μέχρι να οριστεί διαφορετική διαδικασία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Μπορείτε να απευθύνετε τις καταγγελίες σας στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, στην διεύθυνση Αξιολόγησης & Διασφάλισης Ποιότητας Κηφισίας 39, Μαρούσι, 15123.

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 2106663645

ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, ΒΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, ΒΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΑ(ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥΒΙΑ, ΚΑΠΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ, ΩΡΟΠΟΣ

ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 2106019805/803/808

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Ν.ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ) τηλ: 2105317186/5319119

ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ, ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) τηλ: 2105565501/502

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΙΛΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ

ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τηλ: 2104139363/365

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ

 ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 2109485620/650

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ πανελλαδικά

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ

ΠΕΔΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ.

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Περιφερειακή Διεύθυνση – 001  Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Χαριλάου Τρικούπη & Κύπρου

30200

Μεσολόγγι

26310- 55683/ 55618

Περιφερειακή Διεύθυνση – 002 Ναύπλιο – Αργολίδας

Ικονίου 6

21100

Ναύπλιο

27520-97568 , 97571

Περιφερειακή Διεύθυνση – 003 Τρίπολη – Αρκαδίας

Ελ. Βενιζέλου 4

22100

Τρίπολη

2710-230194 , 230189

Περιφερειακή Διεύθυνση – 004 Άρτα – Άρτας

Σκουφά 97

47100

Άρτα

26810-21293-8

Περιφερειακή Διεύθυνση – 006 – Κεντρική Αθήνα – Αττικής

Αχαρνών 96

10434

Αθήνα

2108202802/805/829

Περιφερειακή Διεύθυνση – 007 Πειραιάς – Αττικής

Ηρώων Πολυτεχνείου 19

18532

Πειραιάς

210-4139363 , 210-4139365

Περιφερειακή Διεύθυνση – 008 – Ανατολική Αττική

Λεωφόρος Μαραθώνος και Κρήτης

15351

Παλλήνη

210-6663645

Περιφερειακή Διεύθυνση – 009 – Δυτική Αττική

Δήμητρας 59

19200

Ελευσίνα

210-5565501 -2

Περιφερειακή Διεύθυνση – 056 – Ανατολική Αθήνα – Αττικής

Γούναρη 22

15343

Αγία Παρασκευή

210-6019805(803 , 808)

Περιφερειακή Διεύθυνση – 057 – Δυτική Αθήνα – Αττικής

Μάρκου Μπότσαρη 14

12210

Αιγάλεω

210-5317186 , 5319118

Περιφερειακή Διεύθυνση – 058 – Νότια Αθήνα – Αττικής

Κολοκοτρώνη 47

17675

Καλλιθέα

210-9485620 , 210-9485650

Περιφερειακή Διεύθυνση – 010 – Πάτρα – Αχαΐας

Αλ. Υψηλάντου 270

26110

Πάτρα

2610-361310/ 361311

Περιφερειακή Διεύθυνση – 011 – Λεβαδία – Βοιωτίας

Σοφοκλέους 40

32100

Λειβαδιά

22610-87580

Περιφερειακή Διεύθυνση – 012 – Γρεβενά – Γρεβενών

Ευαγγελιστρίας 4

51100

Γρεβενά

24620-87739

Περιφερειακή Διεύθυνση – 013 – Δράμα – Δράμας

Διοικητήριο Δράμας

66100

Δράμα

2521351128

Περιφερειακή Διεύθυνση – 014 – Ρόδος – Δωδεκανήσου

Γεωργίου Παπανικολάου 8 – 10

85100

Ρόδος

22410- 43281 , -43180

Περιφερειακή Διεύθυνση – 015 – Αλεξ/πολη – Έβρου

Βενιζέλου 38

68100

Αλεξανδρούπολη

2551084833

Περιφερειακή Διεύθυνση – 016 – Χαλκίδα – Εύβοιας

Προμαχώνος & Σ. Καπνίση

34100

Χαλκίδα

22210-62792-3 / 6308

Περιφερειακή Διεύθυνση – 017 – Καρπενήσι – Ευρυτανίας

Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου Κυριαζή

36100

Καρπενήσι

22370-80092

Περιφερειακή Διεύθυνση – 018 – Ζάκυνθος – Ζακύνθου

Τεμπονέρα 24

29100

Ζάκυνθος

26950-43987 , 26950-43986

Περιφερειακή Διεύθυνση – 019 – Πύργος – Ηλείας

Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο)

27100

Πύργος

26210-20170-3

Περιφερειακή Διεύθυνση – 020 – Βέροια – Ημαθίας

Κωτουνίου 8

59100

Βέροια

23310-78180 , 78190

Περιφερειακή Διεύθυνση – 021 – Ηράκλειο – Ηρακλείου

Καζάνη 4

71201

Ηράκλειο

2810-246777

Περιφερειακή Διεύθυνση – 022 – Ηγουμενίτσα – Θεσπρωτίας

23ης Φεβρουαρίου 21

46100

Ηγουμενίτσα

26650-24771 , 27663 , 25673

Περιφερειακή Διεύθυνση – 023 – Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκης

Σαπφούς 3

54627

Θεσσαλονίκη

2310 – 594800

Περιφερειακή Διεύθυνση – 024 – Ιωάννινα – Ιωαννίνων

Πυρσινέλλα 4

45332

Ιωάννινα

2651079738-2651083085

Περιφερειακή Διεύθυνση – 025 – Καβάλα – Καβάλας

Εθνικής Αντιστάσεως 20

65403

Καβάλα

2510-291248 , 250 , 251 , 636

Περιφερειακή Διεύθυνση – 026 – Καρδίτσα – Καρδίτσας

Νικ. Πλαστήρα 62

43100

Καρδίτσα

24410-80150

Περιφερειακή Διεύθυνση – 027 – Καστορια – Καστοριάς

Λ. Κύκνων 28 – Αθανασίου Διάκου

52100

Καστορια

24670-21132

Περιφερειακή Διεύθυνση – 028 – Κέρκυρα – Κερκύρας

Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος

49100

Κέρκυρα

26610-81267 , 26610-81262

Περιφερειακή Διεύθυνση – 029 – Αργοστόλι – Κεφαλληνίας

Σταύρου Μεταξά 8

28100

Αργοστόλι

26710-29049

Περιφερειακή Διεύθυνση – 030 – Κιλκίς – Κιλκίς

 

Μητροπόλεως 42

 

61100

 

Κιλκίς

 

23410-27888 , 23410-75326

Περιφερειακή Διεύθυνση – 031 – Κοζάνη – Κοζάνης

Διοικητήριο Κοζάνης

50100

Κοζάνη

2461029839

Περιφερειακή Διεύθυνση – 032 – Κόρινθος – Κορινθίας

Αγίου Νικολάου 29

20100

Κόρινθος

27410-73284 , 27410-73285

Περιφερειακή Διεύθυνση – 033 – Ερμούπολη – Κυκλάδων

Πετρίδη,Πετρίτση, Πλουτάρχου

 

84100

Ερμούπολη

22810-79205 , -80925

Περιφερειακή Διεύθυνση – 034 – Σπάρτη – Λακωνίας

Λυκούργου 104-106

23100

Σπάρτη

27310-89173 , 27310-82536

Περιφερειακή Διεύθυνση – 035 – Λάρισα – Λάρισας

Κύπρου 12

41221

Λάρισα

2410-539920

Περιφερειακή Διεύθυνση – 036 – Αγ. Νικόλαος – Λασιθίου

Λασθένους 15

72100

Άγιος Νικόλαος

28410-89050 , -82843

Περιφερειακή Διεύθυνση – 037 – Μυτιλήνη – Λέσβου

Π. Βοστάνη 28

81100

Μυτιλήνη

22510-48310-48320

Περιφερειακή Διεύθυνση – 038 – Λευκάδα – Λευκάδας

Στράτου Τσέλιου 16

31100

Λευκάδα

26450-23985 , 26450-26743

Περιφερειακή Διεύθυνση – 039 – Βόλος – Μαγνησίας

Κουντουριώτου 4 & Θρακών

38333

Βόλος

24210-94110

Περιφερειακή Διεύθυνση – 040 – Καλαμάτα – Μεσσηνίας

Θεμιστοκλέους 106 & Πλατεία Αναλήψεως

24100

Καλαμάτα

27210-63596 , 27210-63680 , -63599

Περιφερειακή Διεύθυνση – 041 – Ξάνθη – Ξάνθης

Μ.Καραολή & Σμύρνης

67100

Ξάνθη

25410-84063 , -65416

Περιφερειακή Διεύθυνση – 042 – Έδεσσα – Πέλλας

Αγ. Δημητρίου 17

58200

Έδεσσα

23810-51580

Περιφερειακή Διεύθυνση – 043 – Κατερίνη – Πιερίας

Βότση 2

60100

Κατερίνη

23510-47210

Περιφερειακή Διεύθυνση – 044 – Πρέβεζα – Πρέβεζας

Εθνικής Αντίστασης 121

48100

Πρέβεζα

26820-89632

Περιφερειακή Διεύθυνση – 045 – Ρέθυμνο – Ρεθύμνου

Δημοκρατίας 10

74100

Ρέθυμνο

28310-20837 , 28310-20838

Περιφερειακή Διεύθυνση – 046 – Κομοτηνή – Ροδόπης

Χαριλάου Τρικούπη 50

69100

Κομοτηνή

25310-81730

Περιφερειακή Διεύθυνση – 047 – Σάμος – Σάμου

 Θεμ. Σοφούλη & Γράμμου

83100

Σάμος

22730-89657

Περιφερειακή Διεύθυνση – 048 – Σέρρες – Σερρών

Βενιζέλου 26

62100

Σέρρες

23210-68012

Περιφερειακή Διεύθυνση – 049 – Τρίκαλα – Τρικάλων

Πλούτωνος 8

42100

Τρίκαλα

24310-77141

Περιφερειακή Διεύθυνση – 050 – Λαμία – Φθιώτιδας

Βύρωνος 28

35100

Λαμία

22310-66000 , 66001

Περιφερειακή Διεύθυνση – 051 – Φλώρινα – Φλώρινας

25ης Μαρτίου 9

53100

Φλώρινα

23850-44646

Περιφερειακή Διεύθυνση – 052 – Άμφισσα – Φωκίδας

Ι. Γάτου 38

33100

Άμφισσα

22650-79345 , 22650-72583

Περιφερειακή Διεύθυνση – 053 – Πολύγυρος – Χαλκιδικής

Ασκληπιού 28

63100

Πολύγυρος

23710-21895 , -21893

Περιφερειακή Διεύθυνση – 054 – Χανιά – Χανίων

Μπονιαλή 2

73133

Χανιά

28210-47101 , 28210-47100

Περιφερειακή Διεύθυνση – 055 – Χίος – Χίου

Κουντουριώτου 15

82100

Χίος

22710-40155 , 22710-81073 , -81074

 

Επιμερισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε Υγειονομικές Επιτροπές

  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης και να εξετάζονται από την Α΄ Υγειονομική  Επιτροπή.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης όπου θα εξετάζονται από την Β΄ Υγειονομική  Επιτροπή η οποία θα εξετάζει και τα αιτήματα της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ερμούπολης-Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου-Δωδεκανήσου  να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αχαρνών – Κεντρικού Τομέα Αθήνας, προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Παλλήνης προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Καλλιθέας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή.
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Ελευσίνας προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευβοίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ.  Αγ. Παρασκευής προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή
  1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ευρυτανίας, Φωκίδας, Βοιωτίας, Φθιώτιδας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ.  Αιγάλεω προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική  Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ