Ο ετήσιος απολογισμός δράσης του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας

13/05/2019
image_print

Περίοδος αναφοράς από 1/12/2017 έως 31/12/2018

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας συμπλήρωσε λειτουργία ενός έτους (έναρξη 1/12/17).

Ταυτότητα

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

Δραστηριότητα/ Πλαίσιο Δράσεων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά για το έτος 2018 βασίστηκαν στους ακόλουθους άξονες λειτουργίας:

Στατιστικά Δεδομένα / Δείκτες

Το 2018 προσήλθαν στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 2368 μοναδιαίοι ωφελούμενοι από τους οποίους 1278 άνδρες και 1090 γυναίκες.

Το Κέντρο Κοινότητας υποδέχτηκε 1881 μοναδιαίους ωφελούμενους (άνδρες 1065 / γυναίκες 816) ενώ το Παράρτημα Ρομά 487 μοναδιαίους ωφελούμενους (άνδρες 213 / γυναίκες 274).

Συνολικά διεκπεραιώθηκαν από το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά 6441 αιτήματα εκ των οποίων 4804 από το Κέντρο Κοινότητας και 1637 από το Παράρτημα Ρομά.

Αναλυτικά:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ/ΜΟΝΑΔΙΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΤΟΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1881

1065

816

4804

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

487

213

274

1637

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2368

1278

1090

6441

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν: