Με επιτυχία το 3ο θεματικό ζωντανό εργαστήρι για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

15/05/2023
image_print

Την Παρασκευή 28/04/2023 διοργανώθηκε το 3ο «Ζωντανό Εργαστήριο» με πρωτοβουλία του Δήμου Καρδίτσας και την υποστήριξη της ομάδας έργου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου 2ISECAP με θέμα τη «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».

Το παρόν έδωσαν εξειδικευμένοι επιστήμονες σε θέματα μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας, χωρικού / πολεοδομικού σχεδιασμού και χρηματοδότησης ενεργειακών έργων, φορείς και ομάδες της Καρδίτσας, όπως το Αστικό ΚΤΕΛ Α.Ε., το Νομαρχιακό Σωματείο Καρδίτσας Α.με.Α, η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας ΣΥΝ.ΠΕ (ΕΣΕΚ), το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας και το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας με τον όμιλο «Κλιματική Αλλαγή – Κλιματική Κρίση».

Συμπερασματικά, από την παραπάνω συμμετοχική διαδικασία απορρέουν οι επόμενες απαραίτητες κινήσεις:

  1. Δημιουργία Μηχανισμού παρακολούθησης-αξιολόγησης-αναθεώρησης των δράσεων μετριασμού.
  2. Δημιουργία «Φορέα διακυβέρνησης» για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων.
  3. Αναδιάρθρωση και ιεράρχηση των δράσεων μετριασμού, οι οποίες σχετίζονται με τα προβλήματα κινητικότητας των ατόμων με αναπηρία.
  4. Ενίσχυση της γραμμής προσβασιμότητας των Πανεπιστημιακών τμημάτων με στόχο την καλύτερη και ασφαλή εξυπηρέτηση των φοιτητών.
  5. Λήψη μέτρων για την αποσυμφόρηση του κέντρου από τα αυτοκίνητα με καλύτερες συνθήκες στάθμευσης.
  6. Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας νέας γραμμής πρόσβασης στο κέντρο της πόλης με τη χρήση δύο λεωφορείων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλών εκπομπών ρύπων (π.χ. πιλοτική χρήση ηλεκτρικών οχημάτων).

Επόμενο στόχο αποτελεί η διοργάνωση άλλου θεματικού «Ζωντανού Εργαστηρίου» με τη συμμετοχή σχετικών φορέων (π.χ. αγροτικός τομέας) για την αποτελεσματικότερη ενεργειακή μετάβαση της πόλης της Καρδίτσας.

#ανκα #καρδίτσα #H2020 #2ISECAP #CleanEnergyEU #energy #energytransition #sustainability #climateneutrality