Κέντρο Καινοτομίας Καρδίτσας

09/05/2019
image_print

Το πρωτοποριακό πρόγραμμα Social Innovation Hub (KarDSIH project) ξεκινά να υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας (UNE) της Αυστραλίας φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε μια μόνιμη δομή προώθησης της καινοτομίας στην περιοχή

Ένα νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα με τίτλο“Καρδίτσα – Κέντρο Καινοτομίας” ξεκινά να υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Νέας Αγγλίας (UNE) της Αυστραλίας , με το οποίο υπογράφηκε ήδη μνημόνιο συνεργασίας.

Ενόψη της υλοποίησής του ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος είχε την Τετάρτη 8/5 συνάντηση εργασίας με τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Δράσεων Νεολαίας Βασίλη Κουρκούνα και την Εντεταλμένη Σύμβουλο Ευρωπαϊκών & Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Δράσεων κ. Σωτηρία Μπακαλάκου που είναι οι υπεύθυνοι του προγράμματος, το οποίο σχεδιάστηκε για την παροχή εμπειρίας στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση των τοπικών διοικητικών δραστηριοτήτων και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Καρδίτσας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως επισημάνθηκε και στη συνάντηση, είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να εξελιχθεί σύντομα σε ένα πρότυπο κέντρο καινοτομίας που θα λειτουργεί ως μόνιμη δομή του Δήμου Καρδίτσας.

Οι άξονες του προγράμματος

Οι άξονες που σχεδιάζονται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας – Συνεργασία με Βρετανία/Αυστραλία

E4World – Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)

Προώθηση της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων (Πρόγραμμα Aquaponics, STEM3.0 Futures)

Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων (Πρόγραμμα After School Drone Clubs)

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων (Πρόγραμμα E4World, Πρόγραμμα RITDHE)

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκριση (Πρόγραμμα E4World, Πρόγραμμα STEM3.0)

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση (Έργα καινοτομίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση)