Καρδίτσα: Κλιματικά ουδέτερη πόλη

22/03/2022
image_print

Οι πολίτες μέσω ερωτηματολογίου συμμετέχουν και προτείνουν

Ο Δήμος Καρδίτσας καταβάλει συστηματική προσπάθεια ώστε η πόλη αλλά και γενικότερα ο Δήμος να γίνει κλιματικά ουδέτερος μέχρι το 2030. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τους άλλους ελληνικούς Δήμους που επιθυμούν να καταστούν κλιματικά ουδέτεροι ως το 2030. Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας, που προϋποθέτει μια σειρά βημάτων, η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω της έκφρασης απόψεων και ιδεών, αποτελεί σημαντικό στοιχείο ισχυροποίησης της υποψηφιότητας της Καρδίτσας για τη συμμετοχή της στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις. Έτσι οι πολίτες που επιθυμούν να εκφράσουν θέσεις και απόψεις για μια πιο πράσινη πόλη, μπορούν να απαντούν στο ερωτηματολόγιο που έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Το ερωτηματολόγιο θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Καρδίτσα – Κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη πόλη

Τι είναι μια κλιματικά ουδέτερη πόλη

Μια «ουδέτερη για το κλίμα και έξυπνη πόλη» είναι μια πόλη που προωθεί τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές και προηγμένες τεχνολογίες, έξυπνα δίκτυα, ευέλικτα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, καθώς και αλλαγές στη συμπεριφορά του πολίτη (π.χ. μετακίνηση με ποδήλατο κ.α.). Πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια από τη βάση προς την κορυφή, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή ολόκληρου του τοπικού οικοσυστήματος (Δήμος, κοινωνία των πολιτών, αγορά, επενδυτές, ακαδημαϊκός χώρος κ.α.).

Για την επίτευξη της Αποστολής «100 κλιματικές ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα απαιτηθεί η ανάληψη σειράς δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας:

α) την Ενέργεια,

β) την Βιομηχανία,

γ) τις Μεταφορές και

δ) τον Κατασκευαστικό Τομέα, όπως π.χ.:

• Οι επενδύσεις σε φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες

• Η στήριξη της καινοτομίας στον τοπικό βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα (ειδικότερα σε αυτόν που σχετίζεται άμεσα με τον κατασκευαστικό κλάδο και τον αστικό χώρο)

• Η ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών για τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές και μετακινήσεις

• Η απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις εκπομπές του CO2

• Η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του βιοκλιματικά υλοποιημένου υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου

• Η συνεργασία με διεθνείς εταίρους για τη βελτίωση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προτύπων.


English

The municipality of Karditsa invites you to participate in a joint effort in order the city of Karditsa, but also the entire municipality, to become climate neutral by 2030!  This questionnaire is a first attempt to gather your views and will be followed by several actions in which you will have the opportunity to express your views and ideas, to help us identify obstacles and opportunities and mainly to plan with us the future of the municipality!

A “climate neutral and smart city” is a city that promotes ways of generating and saving energy through renewable sources and advanced technologies, smart networks, flexible energy management systems, as well as changes in the behavior of its citizens (e.g., moving by bicycle etc.). This effort is a bottom-up process, which requires the participation of the entire community ecosystem (Municipality, civil society, local economy, investors, academics, etc.).

The achievement of the Mission of the “100 climate neutral cities by 2030” will require a series of actions in all sectors of the economy:

  1. Energy,
  2. Industry,
  3. Transportation and
  4. the Construction sector, such as for example:

In November 2021, the Municipal Council of Karditsa decided to make every effort on the above issues and in early 2022 signed a memorandum of cooperation with the Ministry of Environment and Energy and other Greek municipalities that have the vision to become climate neutral cities by 2030.