Η Καρδίτσα “επενδύει” στους νέους – Εργαστήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας!

16/07/2018
image_print

Νέοι που φοιτούν στην Καρδίτσα επισκέφθηκαν την Πορτογαλία στο πλαίσιο της
υλοποίησης από τον Δήμο Καρδίτσας του ευρωπαϊκού προγράμματος
Youth Inclusive Entrepreneurship Lab”

5 νέοι που φοιτούν στην Καρδίτσα, μαζί με άλλους 30 νέους από χώρες της Ευρώπης έζησαν μια “TOP” εβδομάδα 5-12 Ιουλίου στην Πορτογαλία, στο πλαίσιο της υλοποίησης από τον Δήμο Καρδίτσας του ευρωπαϊκού προγράμματος “Youth Inclusive Entrepreneurship Lab”.

Το πρόγραμμα, συντονίζεται από τον δήμο Estarreja της Πορτογαλίας, με συνδιοργανωτές τον Δήμο Καρδίτσας, τον Δήμο Cinisselo Balsamo της Ιταλίας, τον Δήμο Rezekne της Λετονίας και τον Δήμο Caracal της Ρουμανίας και έχει χρονική διάρκεια υλοποίησης 15 μήνες, από τον Ιούλιο του 2017, έως τον Νοέμβριο του 2018.

Αντικείμενό του είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την βιωματική διάδοση του πνεύματος επιχειρηματικότητας στους νέους. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας του προγράμματος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, ο σχεδιασμός μιας σειράς κοινών εκπαιδευτικών εργαλείων με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού μοντέλου ανάπτυξης και προώθησης επιχειρηματικών ιδεών με την ονομασία “TOP” (Training, Opportunities and Pitch)

Εργαλεία και μέθοδοι που περιλαμβάνονται είναι: Idea generation, Business Model Canvas, Value Proposition, Storytelling, Pitch & Elevator pitch, Video promotion.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, την εβδομάδα που πέρασε, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στην Πορτογαλία, στην οποία συμμετείχαν νέοι από κάθε χώρα και εκπαιδεύτηκαν στο συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης και παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών, δημιούργησαν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες και επισκέφθηκαν δομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας.

Η ελληνική ομάδα αποτελούνταν από τους φοιτητές Στέφανο Αγγέλη, Φωτεινή Αλαφογιάννη, Δημήτρη Ελευθερίου, Παναγιώτη Ζουλιανίτη και Δημήτρη Κρέστα, από την εντεταλμένη σύμβουλο Διεθνών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Καρδίτσας Σωτηρία Μπακαλάκου και τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Δράσεων Νεολαίας του Δήμου Καρδίτσας Βασίλη Κουρκούνα.