Εξοπλίζονται με σύγχρονα όργανα 18 υπό ανακατασκευή παιδικές χαρές του Δήμου Καρδίτσας

15/09/2021
image_print

Το έργο «τρέχει» παράλληλα με άλλο αντίστοιχο που αφορά σε αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών στην περιφέρεια του Δήμου

Την προμήθεια εξοπλισμού για 18 παιδικές χαρές που θα ανακατασκευαστούν στο Δήμο Καρδίτσας προωθεί η Δημοτική Αρχή. Ήδη ο σχετικός διαγωνισμός δημοσιοποιήθηκε και τρέχουν οι σχετικές προθεσμίες για την ανάδειξη μειοδότη. Η προμήθεια εξοπλισμού αφορά στις παιδικές χαρές που εκσυγχρονίζονται με άλλη εργολαβία, ώστε η παρέμβαση που γίνεται να είναι ολοκληρωμένη. «Σε καθημερινή βάση προχωρούμε σε μικρά και μεγάλα έργα που αλλάζουν τον Δήμο μας. Η προμήθεια εξοπλισμού για 18 παιδικές χαρές είναι ένα ακόμη έργο που θα αλλάξει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας καθώς θα δημιουργήσει σημεία αναφοράς για τα παιδιά και τους γονείς τους στην περιφέρεια του Δήμου μας» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος.

Τι προβλέπει η προμήθεια εξοπλισμού

Η «Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Καρδίτσας» αφορά στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των παιδικών χαρών του Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Συγκεκριμένα, στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η αναβάθμιση των οργάνων αλλά και του κοινόχρηστου εξοπλισμού στις παιδικές χαρές που βρίσκονται:

Στη Δ.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Στη Δ.Ε.ΚΑΜΠΟΥ

Στη Δ.Ε.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

Στη Δ.Ε.ΙΤΑΜΟΥ

Στη Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

Οι επιλεχθείσες δεκαοχτώ παιδικές χαρές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας, κοντά σε σχολικές μονάδες, πάρκα και πλατείες.

Η ανάγκη για χώρους δραστηριότητας των παιδιών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι παραπάνω χώροι να παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση και αυξημένη επισκεψιμότητα. Η προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Καρδίτσας, θα υλοποιηθεί σε συνδυασμό με την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 – LEADER ΔΡΑΣΗ 19.2.4”ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”».

Με την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Καρδίτσας, προτείνεται η αντικατάσταση των οργάνων παιδικής χαράς στις παραπάνω δεκαοχτώ παιδικές χαρές που λειτουργούν στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καρδίτσας, καθώς και η συμπλήρωση-αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων κ.λ.π.) σε αυτές, προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας τους.

Για κάθε παιδική χαρά συντάχθηκε τοπογραφικό διάγραμμα της υπάρχουσας κατάστασης, εκτιμήθηκε η κατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού και στη συνέχεια, μελετήθηκε η χωροθέτηση των νέων οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και η τοποθέτηση των απαραίτητων ειδών αστικού εξοπλισμού.

Τα όργανα που θα τοποθετηθούν θα φέρουν πιστοποίηση C.E., θα είναι κατασκευασμένα από πιστοποιημένους κατασκευαστές από υλικά απολύτως ασφαλή για τα παιδιά, ενώ θα φέρουν ένδειξη καταλληλότητας για την ηλικιακή ομάδα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.

Όλες οι ΠΧ θα είναι προσβάσιμες από ΑΜΕΑ ,ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση σε κάθε παιδική χαρά ενός τουλάχιστον οργάνου κατάλληλου για παιδιά με μειωμένη κινητικότητα.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 270.816,00€ και θα καλυφθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από πόρους του Δήμου Καρδίτσας.