Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Digital skills for people living in 3rd age” υλοποιεί ο Δήμος Καρδίτσας

29/11/2017
image_print

Η 1η συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Digital skills for people living in 3rd age” που στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στη Σόφια. Ο Δήμος εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Καινοτομίας & Δράσεων Νεολαίας κ. Βασ. Κουρκούνα, την Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Ευρωπαϊκών & Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Πολιτιστικών Δράσεων κ. Σωτ. Μπακαλάκου και η Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι κ. Φουλ. Γκαραγκούνη.

Η συμμετοχή των εκπροσώπων του Δήμου στη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς έδωσε πολλά ερεθίσματα και ιδέες για το πώς μπορεί ο Δήμος να βελτιώσει τις υπηρεσίες του, αλλά άνοιξε και δρόμους για νέες συνεργασίες.

Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι παρακάτω:

Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η Κοινωνική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Catalyst in Communities” με έδρα το Λονδίνο (UK) και εκτός από το Δήμο Καρδίτσας, συμμετέχουν φορείς από Ολλανδία, Βουλγαρία, Τσεχία και Ισπανία.

Ο ρόλος του Δήμου Καρδίτσας στο εταιρικό σχήμα είναι η εφαρμογή του επιστημονικού υλικού και της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί από τους εταίρους που είναι επιφορτισμένοι με το συγκεκριμένο ρόλο στο πρόγραμμα και η διάχυση του αποτελέσματος στην τοπική κοινωνία.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 207.220,00 € εκ των οποίων ο Δήμος Καρδίτσας θα διαχειριστεί το ποσό των 28.061,00 €.