Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία

20/4/2018
image_print

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, συγχρηματοδοτούμενης μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε., με τίτλο: “Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία” θα λειτουργεί το Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, για τα επόμενα 3 χρόνια, συνεχίζοντας να παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στις γυναίκες της περιοχής μας.

Η σχετική Πράξη εντάχθηκε στο Άξονα Προτεραιότητας 2.α “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του ΠΕΠ Θεσσαλίας και ανέρχεται στο ποσό των 207.000 €.

Η επίσημη έναρξη της νέας φάσης λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Απριλίου και ώρα 7.30 μμ, στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, παρουσία μεταξύ άλλων της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ. Φωτεινής Κούβελα και του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού.

Η δομή του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, η οποία λειτουργεί στον οργανισμό από το 2003, συμπεριλαμβάνεται πλέον στο Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με στόχο