22/1/2024

Αναθεώρηση ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα)

image_print
10:00 - 12:00ΑμφιθέατροΝέο Δημαρχείο

Τίτλος έργου: 2ISECAP: “ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ”
Θέμα συνάντησης: Αναθεώρηση ΣΔΑΕΚ (Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα)
Ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα 22/01/2024, 10:00

Πληροφορίες επικοινωνίας:
Αγορίτσα Αντωνίου
Μηχ/ος Παραγωγής & Διοίκησης
MSc Οργάνωση & Διοίκηση
Μεγάλου Αλεξάνδρου 34, Τ.Θ. 33 43100, Καρδίτσα, Ελλάδα
tel: +30 24410 42363 (εσωτ. 200)
e-mail: antoniou@anka.gr
web-site: www.anka.gr