01/07/2024
image_print

Στόχος της εκδήλωσης
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 11, σε πρώτο στάδιο, οργανώθηκαν τοπικά εργαστήρια στις κοινότητες με τη μέθοδο της Τεχνολογίας Ανοικτού Χώρου (OST), για να παραμείνουν τα μέλη της κοινότητας αφοσιωμένα και επικεντρωμένα στα θέματα και τις συμμετοχικές διαδικασίες του CO-GREEN. Συγκεκριμένα, οι τοπικοί συμμετέχοντες προτεραιοποίησαν επείγοντα θέματα που εξετάστηκαν επίσης στα εργαστήρια των πολιτών. Τα εργαστήρια που οργανώθηκαν και λειτούργησαν με τη μέθοδο OST προσαρμόστηκαν στις τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάλογα με τα πολιτιστικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά και στο τέλος κάθε τοπικού εργαστηρίου συλλέχθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα θέματα που εξετάστηκαν.
Σε επόμενο στάδιο, τα από κοινού ιεραρχημένα θέματα αναλύθηκαν και επεξεργάστηκαν στα λεγόμενα “εργαστήρια των πολιτών”, τα οποία πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση συμμετοχικών και ανοικτών τεχνικών, όπως η μέθοδος world café. Σε αυτά τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν τοπικές διαβουλεύσεις και διαδικασίες συναπόφασης, με τη χρήση μεθόδων f2f και διαδικτυακής υποστήριξης, και προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
– ένας πρωτότυπος προβληματισμός σχετικά με τα θέματα της Πράσινης Συμφωνίας που σχετίζονται με τοπικά προβλήματα και επείγουσες ανάγκες,
– ο προσδιορισμός πιθανών έργων/μέτρων που χρήζουν προσοχής για τη διαχείριση των προτεραιοτήτων της Πράσινης Συμφωνίας από την άποψη της κοινωνικής συνοχής,
– η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης/οδικού χάρτη σχετικά με την “κοινοτική πρόσκληση για δράση” και τις προτάσεις που θα υποβληθούν στις τοπικές αρχές για περαιτέρω δράση,
– την υλοποίηση των προγραμματισμένων πράσινων δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο των σχεδίων Co-Green που έχουν εκπονηθεί από πράσινους τοπικούς ακτιβιστές.

Ημερομηνίες εργαστηρίων
Πολωνία: 23.05, 19.06, 26.06, 27.06
Ιταλία: 25.05, 31.05, 1.06, 8.06, 15.06
Κροατία: 18.04, 7.05, 14.05, 15.05, 17.05, 28.05, 6.06
Ελλάδα: 16.05, 17.06

Συμμετέχοντες
Συνολικά 425 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε αυτή την εκδήλωση: 109 από την Πολωνία, 129 από την Ιταλία, 72 από την Κροατία και 115 από την Ελλάδα.

Ελλάδα
Το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Γενικό Λύκειο Μουζακίου είχε ως στόχο να αναδείξει το έργο Co-Green, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του κοινού και της υποστήριξης των πράσινων ενεργοποιητών στις τοπικές κοινωνίες για μια επιτυχημένη πράσινη μετάβαση.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τα κύρια θέματα που έχουν ήδη εντοπιστεί σε προηγούμενες εκδηλώσεις και διανεμήθηκε σε όλους ένα ερωτηματολόγιο που επικεντρώθηκε σε θέματα πράσινης μετάβασης για την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Συνολικά 51 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, εκφράζοντας τις προτεραιότητες της κοινότητάς τους σε κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα φάνηκε να είναι η πρόληψη των επιπτώσεων της μη πράσινης διαχείρισης, π.χ. η αντιπλημμυρική προστασία, καθώς η περιοχή της Καρδίτσας πλημμύρισε δύο φορές σε διάστημα τριών ετών. Η επιλογή του πιο αποτελεσματικού τρόπου εμπλοκής των πολιτών μέσω διαφόρων μεθόδων, όπως δημόσιες συναντήσεις, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ομάδες εστίασης και τοπικά δημοψηφίσματα, φάνηκε να είναι οι συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια. Τέλος, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη γνώμη τους για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών που είναι η χρήση ενεργητικών και παθητικών μέσων, π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, sms, ηλεκτρονικά μηνύματα, τοπική τηλεόραση και ραδιόφωνο.
Στις 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εργαστήριο στο οποίο έλαβαν μέρος 45 συμμετέχοντες. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστεί το έργο CO-Green: στόχοι, δράσεις, ροή εργασιών, συμμετοχικές διαδικασίες, ο ρόλος και η εκπαίδευση των πράσινων ενεργοποιητών και τα αποτελέσματα των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Επιπλέον, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, τα οποία απαντήθηκαν επί τόπου και συζητήθηκαν.
Επικαιροποιήθηκε πως σημαντικό θέμα που απασχολεί την κοινότητα, σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη των συμμετεχόντων, είναι η πρόληψη των επιπτώσεων της μη πράσινης διαχείρισης και ειδικότερα η προστασία της περιοχής από πλημμύρες λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ζήτημα απαραίτητο για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η προώθηση εναλλακτικών μεθόδων μεταφοράς, η επένδυση σε υποδομές φιλικές προς το περιβάλλον και η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού είναι μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμη κινητικότητα της Καρδίτσας.
Παρά το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικοί ως προς τη συμμετοχή τους σε δημόσιες εκδηλώσεις που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα στην περιοχή, εξέφρασαν την άποψη ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με αυτές και δεν πιστεύουν ότι οι διαδικασίες αυτές είναι αποτελεσματικές. Οι περισσότεροι δεν συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην κοινότητα και αυτό οφείλεται στην έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την ύπαρξη τέτοιων οργανώσεων και τα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας.
Τέλος, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τα δύο σχέδια δράσης του Event 10: ”Πιλοτική δράση για την αξιοποίηση υπολειμμάτων δασικής βιομάζας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Μουζακίου” και ”Απομάκρυνση οικιακών απορριμμάτων από περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel”, και δόθηκε η δυνατότητα ανάλυσης και συζήτησης. Διευκρινίστηκε ότι ο ρόλος των Πράσινων Ενεργοποιητών είναι σημαντικός για την ανάπτυξη κοινής ευαισθητοποίησης σχετικά με τα βασικά ζητήματα και θέματα που προτείνει η Πράσινη Συμφωνία, για την ενθάρρυνση οργανώσεων και ατόμων να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας που υλοποιούνται στις κοινότητές τους και για τη διευκόλυνση του διαλόγου σε κάθε κοινότητα.
_____________________________________________________________________________________
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Σχετικά έγγραφα